Ügyfélkörünk
Reklám Kezdő vállalkozások mellett több régebben működő céggel is együttműködünk a reklám- és új média, a kiadás területén. Célunk, hogy maximálisan megfeleljünk ügyfeleink könyveléssel kapcsolatos követelményeinek. jelentős tapasztalattal rendelkezünk a vállalati pénzügyek területén, közreműködtünk már összeolvadásoknál, felvásárlásoknál egyaránt. Jól ismerjük a szektor egyedi kihívásait és a vonatkozó szabályozásokat.